sochař, performer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxčtvrtek 10. září 2009

REROMANTIC - Galerie Kabinet, Galerie Mladých - BKC - Brno - 2009

kolektivní výstava, kurátor Jan Zálešák

Pavel Doskočil - Moře - slideshow - 2001


sobota 20. června 2009

PRASOJEDY II, Galerie u Dobrého Pastýře, Brno, 2009

Pavel Doskočil / PRASOJEDY II / 10. 6. – 28. 7. (vernisáž 9. 6.) Pavel Doskočil v GUDP představí volné pokračování projektu prezentovaného v roce 2006 v galerii Půda v Jihlavě. Doskočilova práce se pohybuje napříč tradičně ohraničenými médii – východiskem je sochařská práce, která ovšem často ustupuje polohám hraničícím s objektem a obrazem. Přes výraznou formální redukci nesou Doskočilovy práce bohaté trsy významů odkazujících jak k obecným tématům (narození, smrt, sex…), tak ke konkrétní autorově zkušenosti odchodu na venkov. Prasojedy sice na mapě nenajdeme, na druhou však stranu jejich atributy silně rezonují s rysy utvářenými po generace v prostoru české kotliny. Marika Kupková